Strategisch HR beleid

Door gebruik te maken van de AppCert Career Profiler krijgt de organisatie toegang tot waardevolle informatie.

Met deze informatie kan strategisch HR beleid worden toegepast.

Dit beleid kan op verschillende aspecten worden toegepast

Individueel

Teams

Rollen

Nu en toekomst gericht

 

 

Individueel

Voor nu

De AppCert Career Profiler maakt persoonlijke ontwikkeling concreet.

Welke kennis en kunde is nodig in de huidige functie?

 

Voor later

Duidelijke ontwikkeltips voor de medewerker.

Concrete informatie om invulling te geven aan het persoonlijk ontwikkelplan.

 

 

Teams samenstellen

InĀ steeds meer organisaties wordt gewerkt met agile / devops teams die vaak op ad-hoc basis worden samengesteld.

Een team functioneert optimaal als men complementair is.

De resultaten van de AppCert Career Profiler kunnen worden ingezet bij het formeren van teams.

 

 

Wie past het best bij de rol?

 

Rollen

Door de resultaten te analyseren is het mogelijk op basis van rollen een benchmark te doen.

Welke competenties hebben extra aandacht nodig om de rol maximaal ingevuld te krijgen?
Benchmarkt specifiek rollen

 

 

Nu en toekomst gericht

Komen de competenties overeen met de bedrijfsdoelstellingen?

Wat kunnen de ICT professionals nuĀ ?

Wat is er over een aantal jaar nodig?

Welke ontwikkeling is nodig om dit te realiseren?

De AppCert Career Profiler biedt de noodzakelijke competentie inzichten.

 

 

Samen naar de mogelijkheden kijken voor jouw organisatie?