e-Competence Framework

 

Dit is een breed gedragen Europees IT competentie raamwerk. Opgesteld door commerciële organisaties samen met de EU.

Het European e-Competence Framework wordt vaak afgekort tot e-CF. Het e-CF is een standaardisatie in het landschap van IT functies en IT vakmanschappen. Door heldere omschrijvingen en toepasbaarheid is het de taal tussen de business (HR) en IT.

 


 

Wat kun je ermee?

 

De IT vakmanschappen zijn helder omschreven met bijbehorende kennis en kunde voorbeelden. Hierdoor is het mogelijk om metingen uit te voeren en vele inzichten te verkrijgen.

 

Inzichten op;

  • Individueel niveau
  • Op rolniveau
  • Team niveau
  • Business niveau
  • Organisatie niveau

Voorbeeld van rapportage bij vakmanschap Build

 

 

 

 

 

 


 

Use Cases

 

Medewerker wil andere rol

Medewerker is nu System Engineer en wil Business Analyst worden.

MedeIT Vakmanschap Scan Ontwikkeltipswerker wordt op nieuwe rol geanalyseerd en ontvangt rapportage met ontwikkeltips.

 

Medewerker krijgt andere rol

De rol Network Engineer wordt vervangen voor Cloud Engineer

Medewerker wordt op nieuwe rol geanalyseerd en ontvangt rapportage met ontwikkeltips.

 

Medewerker heeft grote ambitie

Begin met het eind in de gedachten.

Ontwikkel specifieke IT competenties om de ambitie waar te kunnen maken.

 

Manager krijgt nieuwe afdeling

De manager kan op basis van de IT competenties een goede indeling maken.

De manager gebruikt hiervoor de Team Rapportage die direct inzicht geeft in de kennis en kunde van de medewerkers.

 

Manager krijgt nieuw team erbij

De nieuwe manager kan op basis van de IT competenties een goede indeling maken.

De manager gebruikt hiervoor de Team Rapportage die direct inzicht geeft voor het herindelen van de teams.

 

Management voorziet verandering in werkzaamheden ICT workforce

Hoe fit is de organisatie voor de toekomst?

Welke IT rollen en IT competenties moeten er ontwikkeld worden.

Om een overview te krijgen wordt gebruik gemaakt van de Management rapportage.

De rapportage geeft op hoog niveau inzichten in toekomstige rollen en competenties.

 

Waar moet de nieuwe medewerker aan voldoen

Neem de juiste werknemers aan op basis van o.a. de gewenste IT competenties.

Stel een gewenst rolprofiel op en meet de kandidaten op deze rol.

Hierdoor kan er een nog objectievere keuze worden gemaakt voor een nieuwe medewerker.

 


 

Download de whitepaper met het e-CF competentieoverzicht

Competentieomschrijving, niveau, kennis en kunde.

Competentie per gebied.

Overzichtelijk per niveau weergegeven.

 

 

 


 

 

Het e-CF is opgebouwd vanuit 4 dimensies

5 competentiegebieden

40 IT competenties gedefinieerd

Voorbeelden van kennis en vaardigheden

5 competentieniveaus

 

Ook inzicht in de kennis en kunde van de IT professionals krijgen?

 

 

IT competenties

Vanuit het IT proces (plan, build, run, enable, manage) zijn aan elk gebied specifieke competenties gekoppeld.

 

 

 


 

Competentieniveaus

De 5 niveaus van het e-CF zijn gekoppeld aan het EQF en starten op het VMBO en gaan tot universitair.

 

Naast het opleidingsniveau zijn ook de werkomgeving, gedrag en mate van zelfstandigheid bepalend voor het niveau binnen het e-CF.

 

 Competentie levels

 


 

Samen naar de mogelijkheden kijken voor jouw organisatie?