Internet of Things

geplaatst in: Technologie | 0

Het internet der dingen (Engels: Internet of things) refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet.

De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems.

Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kan communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kan nemen.

 

Allesomvattend netwerk

In een allesomvattend netwerk kan alles en iedereen met elkaar communiceren.

Kennis en kunde zijn toegankelijk via het netwerk en alles wat gedigitaliseerd kan worden zal via hetzelfde netwerk toegankelijk zijn.

 

De toenemende ‘verbondenheid’ met het allesomvattende netwerk zorgt voor radicale verandering.

Zo heeft het ‘allesomvattende netwerk’ impact op de manier waarop we communiceren, werken, produceren, leren enzovoort.

Het ‘allesomvattend netwerk’ houdt in dat mens – machine, machines onderling en mensen onderling continu verbonden zijn met elkaar en met het netwerk

Hierdoor ontstaat een onbegrensd netwerk van machines, informatie, mensen en dingen.

Het ‘allesomvattend netwerk’ reduceert de grens tussen de fysieke en virtuele wereld.

De fysieke wereld wordt aangevuld met de digitale wereld en andersom.

Hierdoor is de mens steeds meer een nomade tussen beide werelden.

Een allesomvattende verbondenheid tussen de fysieke- en digitale wereld.

 

Hoe ver zijn we al?

De golf van IoT begint slechts op gang te komen echter is er al bijzonder veel bereikt.

Kijk maar naar het voorspellende karakter van Google en een griepepidimie.

De verwachting is dat in 2018 minimaal 6 miljard apparaten op het netwerk zijn aangesloten.

Uiteraard zal dit alleen maar toenemen en voorlopig ook enorm gaan versnellen.