Mobiliteit

geplaatst in: Technologie | 0

De manier van werken is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd.

Mensen willen overal en met elk apparaat kunnen werken, ook als dit privé apparaten zijn.

Input is vervangen voor output.

Vanuit de dematerialisering veel meer kijken naar het geluk van de medewerker. Prive en werk in een juiste balans.

Fysieke kantoren zoals we die vandaag de dag kennen in 2030 voltooid verleden tijd zullen zijn.

Steeds meer bedrijven zullen gebruikmaken van zogenaamde home offices, waarbij hun medewerkers vanuit huis in directe verbinding blijven met het bedrijf.

De cijfers

Het spreekt voor zich dat deze (r)evolutie heel wat wijzigingen met zich meebrengt voor zowel werkgevers als werknemers.

Wijzigingen die een flexibele houding, wederzijds vertrouwen en heel wat aanpassingsvermogen eisen van beide partijen.

Bovendien rijst de vraag hoe het nieuwe werken te rijmen valt met bedrijfsapplicaties zoals CRM.

Welke rol speelt de werkgever?

Uit een onderzoek van Kluwer is gebleken dat acht van de tien werknemers een betere werk-privébalans verwacht, maar ook dat er nog heel wat argwaan heerst langs werkgeverszijde.

Een meerderheid (70%) vreest dat werknemers minder op de hoogte zullen zijn van het reilen en zeilen binnen de onderneming, of in het slechtste geval dat het gebrek aan sociale controle de productiviteit van werknemers zou aantasten.

Onderzoek onder HR-managers weerlegt dit; hieruit blijkt dat werknemers juist productiever zijn als ze van huis uit kunnen werken of van flexibele uren kunnen genieten.