Dematerialisering

geplaatst in: Trends | 0
De kenniseconomie

De kenniseconomie kenmerkt zich door een verschuiving van hard ware naar software, van kwantiteit naar kwaliteit, van materieel naar immaterieel.

Tastbare en uiterlijke kenmerken worden ondergeschikt aan ontastbare en ‘innerlijke’ eigenschappen.

Het gaat het niet meer om maten, hoeveelheden en uren, maar om kennis, ideeën, talent, ervaring en visie.

In een maatschappij waar alles altijd en overal te koop is, zijn niet producten maar ervaringen schaars.

Werkgevers

Bij bedrijven staat niet langer het maken van producten centraal, maar het creëren van mogelijkheden.

Bedrijven zonder echte bezittingen groeien als kool.
Denk hierbij aan Uber, AirBnB, Booking.com en Facebook

Werknemers

Ook de werknemers van de toekomst, millenials, zijn minder bezig met het bezit van iets maar veel meer leven vanuit een netwerkgedachte.

Wat voeg ik en wat voegt de ander toe aan mijn leven en hoe zorg ik voor een zinvolle invulling van mijn tijd.

Deze verschuiving zal ook impact hebben op de bedrijven en hoe deze aangestuurd dienen te worden.