Waarom verkleinen we alles?

geplaatst in: Trends | 0

Ik heb onlangs met een goede buitenlandse vriend, die nu een aantal jaar in Nederland woont, een leuk gesprek gevoerd over de Nederlandsche taal. Hij zei dat de taal redelijk negatief is en wat hem zich afvraagt is waarom we … Vervolgd

Quantum Computers

geplaatst in: Technologie, Trends | 0

Wetenschappers hebben al een basis Quantum Computers gebouwd die bepaalde berekeningen kunnen uitvoeren en die miljoenen keren slimmer dan de huidige super computer! Wetenschapper denken dat binnen 5-10 jaar de eerste commerciële Quantum Computer operationeel is. Wat zijn Quantum Computers? … Vervolgd

Dematerialisering

geplaatst in: Trends | 0

De kenniseconomie De kenniseconomie kenmerkt zich door een verschuiving van hard ware naar software, van kwantiteit naar kwaliteit, van materieel naar immaterieel. Tastbare en uiterlijke kenmerken worden ondergeschikt aan ontastbare en ‘innerlijke’ eigenschappen. Het gaat het niet meer om maten, … Vervolgd

Regionalisering

geplaatst in: Trends | 0

Na de Val van de Muur (1989) kon globalisering als overheersende macrotrend invloed uitoefenen. Globalisering werd toegejuicht als zouden alle mensen kosmopolieten, wereldburgers, in een ‘global village’ worden.   Verandering Rond 2001 sloeg de publieke opinie om, globalisering zou slechts … Vervolgd

Ecologisering

geplaatst in: Trends | 0

Leren leven met een planeet in plaats van op een planeet. De definitie van groei worden steeds meer herzien en er worden andere paramerter aan gekoppled. Decennialang was het doel van bedrijven om financieel te groeien. De econoom was de … Vervolgd

Digitalisering

geplaatst in: Trends | 0

Een aantal voorspelling die zijn gedaan door vooraanstaande visionairs:   In 2018 Zal 20% van alle zakelijke content worden geschreven door machines. Zullen 6 miljard aangesloten dingen vragen om ondersteuning. Zullen meer dan 3 miljoen werknemers wereldwijd zullen worden begeleid door … Vervolgd