Regionalisering

geplaatst in: Trends | 0

Na de Val van de Muur (1989) kon globalisering als overheersende macrotrend invloed uitoefenen.
Globalisering werd toegejuicht als zouden alle mensen kosmopolieten, wereldburgers, in een ‘global village’ worden.

 

Verandering

Rond 2001 sloeg de publieke opinie om, globalisering zou slechts leiden tot schaalvergroting en uniformisering, Amerikanisering en commercialisering.

Mede door politieke ontwikkelingen, met name de oorlog in Irak, sloeg globalisering om in het tegendeel.

Er is nu eerder sprake van de-globalisering en de eerste tekenen van een tegentrend, regionalisering, zijn zichtbaar.

Niet het mondiale maar het nationale, het regionale en het lokale staan voorop

De verdere regionalisering zal worden voorgedreven door het 3d printing.

Zelf fabriceren en consumeren, je wordt dus een fabricent!

Hierdoor kan er een lokale ruileconomie ontstaan.