Ecologisering

geplaatst in: Trends | 0

Leren leven met een planeet in plaats van op een planeet.

De definitie van groei worden steeds meer herzien en er worden andere paramerter aan gekoppled.

Decennialang was het doel van bedrijven om financieel te groeien.

De econoom was de meest geraadpleegde en geciteerd wetenschapper zowel in de media als in de politiek.

Nu zien, en ervaren, we de grenzen van dit economisch gedomineerde denken en handelen.

De verslaving aan economische groei keert zich tegen ons en we zien in dat we anders naar veel aangeleerde economische principes moeten kijken.

Conciouness capitalism en MVO nemen aan bekendheid en populariteit toe.

Groei wordt steeds vaker vanuit een ander perspectief benaderd.

We zien de zoektocht naar het ecologiseren van economische groei.

 

Door de zorgen om de aarde en de bewustwording dat de mensheid hier iets aan kan doen is groeiende en wordt steeds meer gedragen door de mainstream in plaats van alleen de ‘geitenwollensokken’ sector.

De verandering zal in een stroom versnelling raken als ze de arbeidsmarkt betreden.